Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę i wdrożenie serwerów w obudowie serwerowej Blade we wskazanych 44 Terenowych Jednostkach ZUS. 2) Dostawę i wdrożenie obudowy serwerowej Blade wraz z infrastrukturą (przełączniki Ethernet, przełączniki SAN, moduły zarządzające, zasilacze sieciowe) we wskazanych 44 Terenowych Jednostkach ZUS. 3) Dostawę i wdrożenie macierzy dyskowych we wskazanych 44 Terenowych Jednostkach ZUS. 4) Dostawę i wdrożenie serwerów Rack we wskazanych Terenowych Jednostkach Zamawiającego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont w budynkach jednostek organizacyjnych II Oddziałów ZUS w Łodzi. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niezależnych od siebie części: CZĘŚĆ 1 1) Wymiana bram garażowych i drzwi wejściowych do piwnicy oraz remont schodów zewnętrznych – Zduńska Wola (98-220), ul. Kilińskiego 7/11, budynek A. 2) Remont pomieszczeń socjalnych oraz sanitariatów na parterze i w piwnicy – Zduńska Wola (98-220), ul. Kilińskiego 7/11, budynek A. 3) Malowanie i wymiana wykładzin w pokojach biurowych – Zduńska ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest druk i dystrybucja materiałów informacyjnych z zakresu prewencji wypadkowej dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Materiały informacyjne zostaną przekazane do 16 Oddziałów i Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do Okręgowych Inspektoratów i Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy, do Instytutu Medycyny Pracy oraz Wyższego Urzędu Górniczego. 3. Warunki realizacji zamówienia 1) Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy wzór materiałów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 77, w tym szafy i szafki socjalne w ilości: szafy aktowe wraz z nadstawkami - 206, szafy aktowe - 16, szafy ubraniowe z nadstawkami - 107, szafy ubraniowe-7, szafki socjalne - 7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.13.00-5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja i dostosowanie ciągów komunikacyjnych i wejść dla osób niepełnosprawnych w budynku Inspektoratu ZUS w Garwolinie ul. Kościuszki nr 38A Ogólny zakres robót: wbudowanie windy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie ciągów komunikacyjnych i wejść dla osób niepełnosprawnych, przełożenie istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie osłony śmietnikowej i miejsc postojowych Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45321000-3 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych . CPV: 80 51 00 00-2 usługi szkolenia specjalistycznego I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, w ramach poszczególnych części, szczegółowo określonych poniżej. Liczba części - 8. II. Realizacja cyklu szkoleń będzie następowała w dni robocze Zamawiającego i zostanie zakończona w terminie do dnia 28 listopada 2014 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . CPV 63510000-7 – usługi biur podróży i podobne 63511000-4 – organizacja wycieczek Przedmiotem zamówienia jest organizacja wycieczki 1) Wycieczka do Budapesztu dla 250 osób. Uczestnicy wycieczki będą podzieleni są na grupy do 50 osób. Planowany termin wycieczki w okresie wrzesień - październik 2014 roku, (od piątku do niedzieli). Autokar klasy turystycznej LUX z toaletą i klimatyzacją. Wyjazd – piątek, we wczesnych ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są meble biurowe: szafa z drzwiamim uchylnymi - 100szt., szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi - 48szt., szafka przystanowiskowa (etażerka) - 120 szt., fotel obrotowy dla pracownika - 7szt., fotel obrotowy dla pracownika - 318szt., krzesło dla klienta 20szt. wraz z 16szt. łączników typu ISO LINK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. wartość zamówienia nie przekaracza równowartości kwoty 134 000 euro. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiot zamówienia Świadczenie usług telekomunikacyjnych Część I Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz: - II Oddziału ZUS w Poznaniu mieszczącego się przy ulicy Starołęckiej 31, - Inspektoratu ZUS w Obornikach mieszczącego się przy ul. Armii Poznań 27. Część II Świadczenie usług telekomunikacyjnych na rzecz: - Inspektoratu ZUS w Koninie mieszczącego się przy ul. Św. M. Kolbego 1, - Inspektoratu ZUS w Kole mieszczącego się przy ulicy B. Prusa 11, - Inspektoratu ZUS w Turku ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli dla potrzeb Inspektoratu ZUS w Wadowicach. KOD CPV: 39130000-2 meble biurowe, 39113000-7 różne siedziska i krzesła, 39141000-2 meble i wyposażenie kuchni, 39156000-0 meble recepcyjne, 39151100-6 stojaki, 39711130-9 chłodziarki. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja sali obsługi klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Nowej Soli przy ul. Kościuszki 29 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) prac przygotowawczych i rozbiórkowych polegających na: ­ zdemontowaniu i zabezpieczeniu istniejącego wyposażenia ruchomego pomieszczeń, ­ rozebraniu ścian działowych przeznaczonych do rozbiórki, ­ wykonaniu otworów w istniejącej ścianie nośnej zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi, ­ rozebraniu istniejących wykładzin oraz okładzin ceramicznych posadzek, b) robót ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wykonanie modernizacji w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu - Zakopane, ul. Smrekowa 22a. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają następujące dokumenty: 1)Dokumentacja projektowa w zakresie: robót architektoniczno - budowlanych, instalacji elektrycznych wewnętrznych (ogólnego przeznaczenia, teletechnicznych, telewizji TV, telefonicznej), instalacji elektrycznych niskoprądowych ( oddymianie, inst. sygnalizacji pożaru, telewizji przemysłowej) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku Biura Poligrafii Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie przy ulicy Podskarbińskiej 25 A w zakresie objętym pozwoleniem na budowę oraz dostosowaniem do zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami. Adaptacja budynku ma przystosować obiekt do wymagań technologicznych, warunków sanitarnych, warunków technicznych, warunków ochrony przeciwpożarowej, obowiązujących przepisów oraz wymagań użytkowników. W ramach przebudowy ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia: Zakup infrastruktury do budowy IP Telefonii w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w części: sieć strukturalna telefonii IP w Inspektoracie ZUS w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury do budowy IP telefonii w Zakładzie w zakresie: 1)Zaprojektowanie (dokumentacja techniczna) w tym: a) studium wraz z wymaganymi uzgodnieniami/opiniami, b) dokumentacja projektowa z wymaganymi uzgodnieniami/opiniami oraz opracowaniami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie comiesięcznego świadczenia serwisu urządzeń dźwigowych, w tym przeglądów, konserwacji, napraw oraz utrzymania pogotowia dźwigowego, zainstalowanych w budynkach Zamawiającego, zgodnie z specyfikacją urządzeń dźwigowych stanowiącą załączniki do wzoru umowy oraz zgodnie ze złożoną ofertą, w podziale na części: - Część 1- wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw dźwigów osobowych eksploatowanych w Oddziale ZUS Szczecin – budynek przy ul. Matejki 22, ...