Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup autobusu 17+1 do przewozu osób, fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2014r., spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, posiadający wszelkie wymagane przepisami homologacje, o następujących parametrach: 1)samochód osobowy 17+1 siedzeń 2)dwa rzędy siedzeń, ostatni rząd z możliwością szybkiego demontażu 3)drzwi boczne odsuwane z szybami 4)drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami oraz wycieraczką ze spryskiwaczem 5)przyciemniane szyby w tylnej części 6)halogenowe reflektory 7)przednie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiot zamówienia Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu w zakresie następującego tematu: Zarządzanie sobą oraz pracownikami w sytuacjach trudnych i wymagających zwiększonej mobilizacji - dla kadry kierowniczej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik 6 do SIWZ) istotnymi postanowieniami umowy (załącznik 4 do SIWZ) oraz postanowieniami SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych określonych w art. 2 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń parteru na potrzeby utworzenia SOK w Inspektoracie ZUS w Środzie Wielkopolskiej. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przede wszystkim przebudowy Sali Obsługi Klienta znajdującej się na parterze budynku oraz pomieszczenia na piętrze między innymi w następującym zakresie: - Roboty wyburzeniowe ścianek działowych; - Wykonanie podciągów zabezpieczających po wyburzeniach; - Wykonanie zaplecza administracyjno-socjalnego; - ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Wykonanie projektu oraz aranżacji wraz z wyposażeniem w meble i sprzęt AGD z dostosowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z projektem w 15 aneksach kuchennych w budynku ZUS w Międzyzdrojach przy ul. Lipowej 9”. Nie dopuszcza sie możliwości składania oferty częściowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia części połaci dachu z blachy ocynkowanej wraz z rynnami i rurami spustowymi w budynku Oddziału ZUS we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11 (skrzydło od ul. Pretficza, strona wewnętrzna). 1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: a) demontaż istniejącego pokrycia, obróbek, opierzeni, rynien i rur spustowych, b) montaż maty strukturalnej oraz wykonanie nowego pokrycia i obróbek z blachy tytanowo-cynkowej, c) wykonanie i montaż rynien i rur spustowych. 2. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji, wymiana drzwi wejściowych do budynku, remont nawierzchni parkingu w Inspektoracie ZUS w Świebodzinie przy ulicy Sikorskiego 42. 1. Ogólny zakres rzeczowy robót: 1) roboty budowlane związane z remontem elewacji: ­ - skucie tynków zewnętrznych, ­ - wykonanie tynków zewnętrznych, ­ - malowanie tynków farbą silikonową, ­ - demontaż bram garażowych i zamurowanie istniejących otworów, 2) roboty budowlane związane z przebudową wejścia głównego: ­- ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż regałów przesuwnych oraz stacjonarnych do archiwum (magazynu dokumentacji) w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce, ul. dr Kuklińskiego 3. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 39131100-0 Regały archiwalne. 5. Wartość zamówienia jest mniejsza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Roboty remontowe w starym budynku Inspektoratu ZUS w Wejherowie; wzmocnienie stropu, wymiana drzwi na p.poż. i malowanie w nowym budynku Inspektoratu ZUS w Wejherowie Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: część I – Stary budynek Inspektoratu ZUS w Wejherowie: 1. Ogólny zakres rzeczowy robót: 1) Instalacja elektryczna: a) Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej i opraw ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane – modernizację Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 1/5. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty rozbiórkowe budowlane i demontaż instalacji elektrycznych, 2) roboty budowlane – dostosowanie WC dla osób niepełnosprawnych, malowanie ścian, wymianę posadzki, wymianę parapetów, wykonanie przebić w ścianach, wykonanie ścianek działowych, 3) montaż drzwi z kontrolą dostępu, 4) montaż żaluzji wewnętrznych i rolet, 5) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Oddziału ZUS w Gdańsku Rodzaj zamówienia: usługi. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku, finansowanych w całości ze środków publicznych, w ramach poszczególnych części zamówienia, tj. części od nr I do nr III. Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych w budynku operacyjnym O/ZUS w Opolu Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 1. Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej oświetlenia ewakuacyjnego i ogólnego na drogach ewakuacyjnych i klatkach schodowych w budynku operacyjnym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy i Oddział we Wrocławiu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań – 2. Zadanie nr 1: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych ZUS Oddział w Legnicy. Zadanie nr 2: Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach i na terenach zewnętrznych ZUS Oddział we Wrocławiu. 1. Utrzymanie czystości obejmować będzie: a) sprzątanie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli wraz z ich dostawą i montażem dla Centrali ZUS w Warszawie oraz Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 39130000-2 Meble biurowe 39100000-3 Meble Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w Inspektoracie ZUS w Poznaniu przy ul. Fabrycznej 27/28, Inspektoracie ZUS w Międzychodzie przy ul. Słowackiego 7 oraz Inspektoracie ZUS w Nowym Tomyślu ul. Kolejowa 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części zamówienia: CZĘŚĆ I - Inspektorat Poznań: Naprawy blacharsko dekarskie budynek A w zakresie: •Wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich, •Wymiana pokryć z blachy, •Naprawa obróbek blacharskich polegająca ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont schodów zewnętrznych wejściowych budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. Zakres ...