Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowej Centralnego Ośrodka Szkoleniowego ZUS w Osuchowie, który jest niezbędny do zabezpieczenia centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy (aktualna umowa obowiązuje do dnia 19 listopada 2015r.) w ilości nie przekraczającej 213.000 (dwieście trzynaście tysięcy) litrów. Parametry oleju opałowego: a) wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg, b) lepkość kinematyczna w temp. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych z podziałem na zadania: ZADANIE 1 Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia informatycznego w zakresie: 1.ITIL Intermediate Capability Stream Release, Control and Validation lub równoważne - liczba uczestników szkolenia 3 osoby - czas trwania szkolenia 5 dni ZADANIE 2 Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń informatycznych w zakresie: 1. CIT120 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 23 900 000 szt. kopert jedno i dwuokienkowych w formacie C6/5: 1) wzór A: koperty w formacie C6/5 jednookienkowe – 23 000 000 szt., okienko umieszczone zgodnie ze wzorem koperty zamieszczonym w SIWZ; 2) wzór B: koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe – 100 000 szt., okienka umieszczone zgodnie ze wzorem koperty zamieszczonym w SIWZ; 3) wzór C: koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe z zielonym paskiem – 800 000 szt., okienka umieszczone zgodnie ze wzorem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku Inspektoratu ZUS w Czarnkowie przy ul. Kościuszki 87. 1. Zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, która obejmuje między innymi: a) Na parterze budynku: przebudowa wejścia do Inspektoratu ZUS w Czarnkowie polegająca na wykonaniu zabudowy istniejącego podcienia ścianką aluminiowo - szklaną oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych i schodów wejściowych do budynku, modernizacja Sali Obsługi Klienta na parterze budynku, adaptacja pomieszczeń ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: Część nr 1: - zakup, dostawa i montaż 51 szt. regałów stacjonarnych (archiwalnych) do pomieszczeń archiwum II Oddziału ZUS w Warszawie (Inspektorat ZUS Praga Północ). Część nr 2: - wykonanie zabudowy kuchennej dla II Oddziału ZUS w Warszawie, składającej się z szafki prostej, szafki narożnej, blatu wraz ze zlewozmywakiem i baterią. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi - Kompleksowe sprzątanie obiektów. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch niezależnych od siebie części: Część 1 – Kompleksowe sprzątanie obiektów Oddziału ZUS w Tomaszowie Mazowieckim Część 2 – Kompleksowe sprzątanie obiektów II Oddziału ZUS w Łodzi CPV: 90910000-9 usługi sprzątania 90911200-8 usługi sprzątania budynków 90911300-9 usługi czyszczenia okien 90919200-4 usługi sprzątania biur 90914000-7 usługi sprzątania parkingów 90611000-3 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywieniowych polegających na przygotowywaniu oraz wydawaniu przez Wykonawcę całodziennych posiłków dla uczestników szkoleń w Centrum Szkolenia w Zakopanem zakwaterowanych w obiektach przy ul. Gimnazjalnej 8 oraz przy ul. Smrekowej 22. Wykonywanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie w wynajmowanych przez Wykonawcę na ten cel pomieszczeniach, do których Odbiorca posiada tytuł prawny wraz z wynajmowanym sprzem i wyposażeniem, o którym mowa w zał. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa zamówienia: Ochrona fizyczna i monitoring obiektów Oddziałów ZUS w Bydgoszczy i w Toruniu Rodzaj zamówienia: usługi. Krótki opis zamówienia: Ochrona fizyczna i monitoring obiektów Oddziałów oraz terenowych jednostek organizacyjnych, Oddziału ZUS w Bydgoszczy i w Toruniu. kod CPV: 79710000; 79711000 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części. CZĘŚĆ I ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku B O/ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18b. Remontowane pomieszczenia to pokoje biurowe, socjale, ciągi komunikacyjne. Zakres remontu obejmuje: - zeskrobanie farby, - gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach dla części pokoi biurowych, - wykonanie wylewek samopoziomujących, - wymiana posadzek w pokojach biurowych z dywanowych na posadzki PCV, - malowanie pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem regałów stacjonarnych i przesuwnych dwustronnych w pomieszczeniach archiwum do budynku Inspektoratu ZUS w Mińsku Mazowieckim, ul. Warszawska 84. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z następującym podziałem: - Część 1 – dostawa i montaż 1 szt. zasilacza bezprzerwowego UPS o mocy 15 kVA dla Biura Terenowego w Sandomierzu, ­- Część 2 - dostawa i montaż 1 szt. zasilacza bezprzerwowego UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Oleśnicy, - Część 3 - dostawa i montaż 1 szt. zasilacza bezprzerwowego UPS o mocy 60 kVA ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowej przeprowadzki wyposażenia (sprzęt komputerowy, meble, urządzenia i sprzęt biurowy oraz wszelkie pozostałe elementy wyposażenia) oraz akt z pomieszczeń komórek organizacyjnych I i II Oddziału ZUS w Łodzi. CPV: 60180000-3 - wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą Miejsce świadczenia usługi – województwo łódzkie. Zamówienie nie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze środków wspólnotowych. Przedmiot zamówienia składa ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników I Oddziału, II Oddziału oraz III Oddziału ZUS w Warszawie. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 Części: 2.1. Część nr 1: świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników/kandydatów do pracy/stażystów/praktykantów I Oddziału w Warszawie. 2.2. Część nr 2: świadczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników/kandydatów do pracy/stażystów/praktykantów ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa Sali Obsługi Klienta w budynku Inspektoratu ZUS w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29A Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na przebudowie Sali Obsługi Klienta w budynku Inspektoratu ZUS w Kwidzynie, ul. Piłsudskiego 29A. Roboty polegać będą na przebudowie istniejącej Sali Obsługi Klienta wraz z wymianą ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i napraw systemów zabezpieczenia technicznego w obiektach I Oddziału, II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach i Oddziału ZUS w Radomiu, z podziałem na 10 części.