Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.: 1) benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego (dalej łącznie: „Paliwo”) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”), w planowanej ilości ogółem 2 130 800 litrów, w tym: a) 1 630 220 litrów oleju napędowego, b) 500 580 litrów etyliny PB 95, 2) materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów, w szczególności: płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic, olej silnikowy, kosmetyki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej w jednostkach organizacyjnych Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. 1)Część 1 - Świadczenie usług telefonicznych (linie analogowe) na rzecz Inspektoratu ZUS w Sulęcinie, ul. Witosa 21 i ul. Lipowa 16a i 16b oraz w Biura Terenowego ZUS w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2. 2)Część 2 - Świadczenie usług telefonicznych (linie analogowe) na rzecz Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42. 3)Część 3 - Świadczenie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy światłowodowych przez Odbiorców usługi tj.: Oddział w Chorzowie, Oddział w Częstochowie, Oddział w Opolu oraz Oddział w Zabrzu, dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany za pomocą dedykowanego światłowodu udostępnionego wyłącznie na użytek Odbiorców usługi – ma to być tzw. ‘ciemne włókno światłowodu’. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia i właściwego podłączenia łączy do infrastruktury ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie napraw bieżących i konserwacji elementów wewnętrznych i zewnętrznych budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1)naprawa nawierzchni typu lastrykowych młotkowanych o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 – likwidacja uskoków i odspojeń w nawierzchni typu lastryko podjazdu dla niepełnosprawnych – 2 miejsca 2)naprawa pęknięć nawierzchni typu lastrykowych młotkowanych – 1,5m2 3)naprawa i uzupełnienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1959 szt. zbiorczych pojemników tekturowych, 37500 szt. wkładów do zbiorczych pojemników tekturowych, 11500 szt. pudeł archiwizacyjnych (bezkwasowych) o wymiarach wys. 350 x szer. 260 x dł. 110 mm oraz 3355 szt. pudeł archiwizacyjnych (bezkwasowych) o wymiarach wys. 320 x szer. 215 x dł. 50 mm. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44613000-0 - Duże pojemniki 44617000-8 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest Ochrona obiektów, mienia i osób Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych wraz z serwisem systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Oddział ZUS w Biłgoraju oraz podległe jednostki terenowe 2) Część II - Oddział ZUS w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe 3. Przedmiot zamówienia w ramach ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: - mebli biurowych oraz mebli do kącika do Inspektoratu ZUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 1/5 (Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze); - mebli biurowych do archiwum (magazynu dokumentacji) w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce, ul. dr Kuklińskiego 3 (pomieszczenia znajdują się w na niskim parterze). 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 3 kVA dla Biura Terenowego w Poddębicach – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Busko-Zdroju – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 120 kVA dla Oddziału w Chorzowie – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 80 kVA dla Oddziału w Zabrzu – 1szt. Część 5). zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Oddziału ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie koncepcji projektowej dotyczącej wentylacji mechanicznej dla budynku ZUS, Inspektorat w Legionowie, ul. Słowackiego 20. 1. Zakres prac (koncepcja techniczna systemu wentylacji): 1.1. wyznaczenie obliczeniowych zysków ciepła dla wszystkich pomieszczeń budynku wraz ze szczegółowym podziałem w zależności od źródła (nasłonecznienie, przenikanie, zyski od urządzeń, ludzi itd.); 1.2. wybór optymalnego technicznie i cenowo systemu wentylacji ze schładzaniem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 20 800 000 szt. kopert jedno i dwuokienkowych w formacie C6/5: 1) Koperty w formacie C6/5 jednookienkowe – 20 000 000 szt., okienko umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1A do wzoru umowy); 2) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe – 200 000 szt., okienka umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1B do wzoru umowy ); 3) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe z zielonym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Serwis macierzy HP, wirtualizatorów Falconstor, serwerów HP Blade. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej dla sprzętu oraz dla oprogramowania, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72514300-4 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu podłóg w pomieszczeniach biurowych budynku Inspektoratu ZUS w Sanoku przy ul. Konarskiego 20. Zakres zamówienia obejmuje: -przygotowanie i utrzymanie terenu budowy -rozbiórka istniejących wierzchnich warstw posadzek -przygotowanie i czyszczenie podłoża -wzmocnienie podłoża poprzez zagruntowanie -wykonanie wylewki samopoziomującej -ułożenie posadzki z wykładziny pcv w płytkach o grubości 2,5 mm o warstwie użytkowej 0,7 mm na kleju (typu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie w obiektach wykazanych w załączniku nr 1 do umowy: przeglądów, napraw oraz konserwacji zainstalowanych systemów i instalacji przeciwpożarowych, rewizji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz jego wymiana, w razie powstania takiej potrzeby. Warunki realizacji, obowiązki Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami do umowy, tj.: a) Wykaz obiektów, instalacji i systemów w nich zainstalowanych, wchodzących w ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS w Wolsztynie przy ul. Poznańskiej 1.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Przebudowa układu funkcjonalnego wraz z wymianą instalacji w budynku Inspektoratu ZUS ...