Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Rodzaj ogłoszenia:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń biurowych, toalet i korytarzy znajdujących się na I i II piętrze budynku Inspektoratu ZUS w Gryficach przy ul. Dąbskiego 5. Remontem objęta będzie również klatka schodowa łącząca parter z I i II piętrem oraz pomieszczenie gospodarcze w piwnicy dostępne z zewnątrz budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakres robót budowlanych i instalacyjnych, który przedstawiają następujące opracowania projektowe: 1) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej 4 szt. monochromatycznych drukarek zwojowych OCE VarioStream 7550 o numerach seryjnych 87242, 87243, 87324, 87325. 2. Drukarki znajdują się w Wydziale Wydruków Masowych Biura Poligrafii przy ul. Podskarbińskiej 25A w Warszawie. 3. Wykonawca udzieli co najmniej 12 (dwunasto) miesięcznej gwarancji na części zamienne użyte do świadczenia usług, o których mowa w przedmiocie zamówienia, licząc od daty podpisania przez strony bez zastrzeżeń ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Dostawa materiałów biurowych dla zabezpieczenia bieżącej pracy Oddziału ZUS w Nowym Sączu. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI DLA ODDZIAŁU ZUS W KOSZALINIE I ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI. Zamawiający informuje o możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Zakres robót określony jest szczegółowo w dokumentacji technicznej (projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót) i obejmuje: 1) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji mechanicznej; 2) wykonanie instalacji sygnalizacji zalania wodą pomieszczeń archiwum; 3) wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach archiwum; 4) wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń; 5) demontaż elementów instalacji c.o. i wentylacji mechanicznej - ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia, o wartości szacunkowej poniżej 5 225 000 euro, są roboty budowlane (remontowe) w Budynku Inspektoratu ZUS w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 56. 1.1. Zakres przedmiotu zamówienia: a) remont pokoi biurowych (malowanie ścian i sufitów, wymiana wykładzin podłogowych, malowanie stolarki drzwiowej), b) remont izolacji przeciwwodnej ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku, c) remont podpiwniczonej części obiektu (usunięcie przyczyn i skutków przenikania przez ściany ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Wykonanie robót budowlanych pn. Rozbudowa okablowania strukturalnego w obiektach Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu i Tarnowie: 1.Rozbudowa okablowania strukturalnego w Inspektoracie ZUS w Limanowej, przy ul. Józefa Marka 21, 2.Rozbudowa okablowania strukturalnego w Biurze Trenowym w Zakopanem, przy ul. Gimnazjalnej 8 , 3.Rozbudowa okablowania strukturalnego w O/ZUS Tarnów, przy ul. Kościuszki 32, 4.Rozbudowa okablowania strukturalnego w I/ZUS Bochnia, przy ul. Kazimierza Wielkiego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu wokół niżej wymienionych budynków Oddziału ZUS w Olsztynie oraz podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych: - Oddziału ZUS w Olsztynie, Plac Konsulatu Polskiego 4 - sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół budynku; - Oddziału ZUS w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 8 - sprzątanie pomieszczeń oraz terenu wokół budynku; - Oddziału ZUS w Olsztynie, ul. 1 Maja 10 - sprzątanie pomieszczeń; - Inspektoratu ZUS ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Nazwa zadania Dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. w I/ZUS w Lubinie przy ul. Drzymały 12 I.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane Przedmiot zamówienia. Przedmiotem postępowania jest wykonanie robót remontowo budowlanych w budynku I/ZUS w Lubinie, zmierzających do dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. II. Kategoria przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 45.00.00.00 - 7 - roboty budowlane 45110000-9 - roboty ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2 - kontynuacja z roku 2013. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. demontaż istniejących sufitów podwieszanych w konstrukcji metalowej, 2.2. wykucie z muru ościeżnic drewnianych, 2.3. zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, 2.4. oczyszczenie i wyrównanie podłoża pod wykładziny PCV (wylewka samopoziomująca), 2.5. wywóz gruzu, starych wykładzin i elementów futryn oraz ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i krzeseł dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy, w Gdańsku i w Toruniu. Rodzaj zamówienia: dostawy. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.10.00.00-3, 39.11.11.00-4, 39.14.31.00-7, 39.11.00.00-6, 39.12.10.00-6. CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble biurowe dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i krzeseł stanowiących wyposażenie Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiot zamówienia. 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Budowa parkingu dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców Wielkopolskich 32.”. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Budowa parkingu dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Ostrowie Wielkopolskim, Al. Powstańców ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1.Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łącza światłowodowego pomiędzy dwoma budynkami Oddziałów ZUS, zwanych Odbiorcami usługi w relacjach: •ZUS Chorzów ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 – ZUS Chorzów ul. Lwowska 2, •ZUS Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 – ZUS Częstochowa ul. Okólna 17/19, •ZUS Opole ul. Wrocławska 24 – ZUS Opole ul. Obrońców Stalingradu 66, •ZUS Zabrze ul. Szczęść Boże 18 – ZUS Zabrze ul. 3-go Maja 8 Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja elewacji w budynku Inspektoratu ZUS w Sochaczewie przy ul. Reymonta 20. 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)
Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z posesji Inspektoratu: w Aleksandrowie Kujawskim i w Brodnicy. Rodzaj zamówienia: usługi Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2 CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA:Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wywóz nieczystości stałych z Inspektoratu ZUS w Aleksandrowie Kujawskim, sprzed budynku przy ul. Słowackiego 6a, 87-700 Aleksandrów Kujawski. W ...