Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa artykułów biurowych dla II Oddziału ZUS w Poznaniu i Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim – 2 części: Część I – zakup i dostawa artykułów biurowych dla II Oddziału ZUS w Poznaniu. Część II – zakup i dostawa artykułów biurowych dla Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 i 1a do SIWZ. 3.Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30190000-7 różny sprzęt i artykuły ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papierów i kartonu offsetowego, papierów powlekanych oraz tektury powlekanej typu GC2. Zamówienie obejmuje 3 Części (Część A, Część B i Część C). Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w danej części przedmiotu zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia: • Część A: 1. Papier offsetowy 80 g/m2: papier arkuszowy, biały, bezdrzewny, dwustronnie maszynowo gładzony, do obustronnego zadruku w technologii ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia, o wartosci szacunkowej poniżej 5 186 000 euro, są roboty budowlane w siedzibie Oddziału ZUS w Lublinie przy ulicy Tomasza Zana 36, 38C pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych i placu manewrowego w Oddziale ZUS w Lublinie”. 2. Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie nw. części : 2.1. Część nr 1 p.n. „Remont dróg wewnętrznych i przebudowa istniejącego parkingu dla samochodów osobowych na działkach nr 10/2 i 10/9 przy ulicy T. Zana 38A/38C w Lublinie”. 2.1.1. Zamówienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest serwis systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej w budynkach Oddziałów ZUS w Elblągu, Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolne części zamówienia: 1) Część nr 1: serwis systemów alarmowych oraz telewizji przemysłowej w budynkach Oddziału ZUS w Elblągu; 2) Część nr 2: serwis systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu kontroli dostępu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań modernizacyjnych: 1) Zadanie nr 1 - Modernizacja sal szkoleniowych nr 113 i 312 zlokalizowanych w obrębie Centrum Szkolenia ZUS w budynku przy ul. Hożej 8 w Augustowie; 2) Zadanie nr 2 - Zainstalowanie platformy dźwigowej pomiędzy parterem i piwnicą w budynku Inspektoratu ZUS w Augustowie przy ul. Hożej 8 w Augustowie. 2. Roboty realizowane zgodnie z dokumentacją techniczną rozumianą jako: projekty wykonawcze, specyfikacje ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych do Oddziałów ZUS w Olsztynie i Płocku. 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy, na dowolną ilość części: część nr 1: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Olsztynie, część nr 2: dostawa artykułów biurowych do Oddziału ZUS w Płocku. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe; ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 15 kVA dla Inspektoratu w Aleksandrowie Kujawskim – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego w Augustowie – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu w Drawsku Pomorskim – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 40 kVA dla Inspektoratu w Krośnie – 1szt. Część ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Malowanie pomieszczeń biurowych i korytarzy, remont cokołu budynku, remont węzłów sanitarnych i remont izolacji pionowej ścian piwnic w Inspektoracie ZUS w Wadowicach, ul. Teatralna 3. Szczegółowy zakres zamówienia określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót. Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45442100-8 Roboty malarskie 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. Zamawiający ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Remont antresoli w budynku położonym w Szczecinie przy ul. J.Matejki 22. Zamawiajacy nie dopuszcza składania ofert cześciowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - remont okresowy budynku Oddziału ZUS w Płocku przy al. Jachowicza 1. 2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne. 5. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku A O/ZUS w Jaśle przy ul. Rynek 18b. Remontowane pomieszczenia to pokoje biurowe, socjale, ciągi komunikacyjne. Zakres remontu obejmuje: - zeskrobanie farby, - gruntowanie powierzchni ścian i sufitów, - wykonanie gładzi na ścianach i sufitach dla części pokoi biurowych, - wykonanie wylewek samopoziomujących, - wymiana posadzek w pokojach biurowych z dywanowych na posadzki PCV, - malowanie pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest remont posadzek w pomieszczeniach składnicy akt w Inspektoracie ZUS w Brzozowie przy ul.Witosa 11 1.Zakres zamówienia obejmuje: -demontaż i ponowny montaż regałów przesuwnych -rozbiórkę istniejących posadzek wraz z chudym betonem i podbudową z kruszywa, -wykonanie nowych podkładów z kruszywa i posadzki zbrojonej, -wykonanie wierzchnich warstw posadzek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar. Wykonawca ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Oddziałów ZUS obsługiwanych przez Centrum Serwisu Informatycznego – Region 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części (tzw. „oferty częściowe”). Ilość część - 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu od daty dostawy dla: 1. CZĘŚĆ I: • 12-miesięcznej gwarancji na wkłady barwiące - tonery, • zagwarantuje 3-letnią trwałość bębna lub 100 000 wydrukowanych stron (w zależności od tego, który z warunków wystąpi wcześniej) ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku I/ZUS w Siemiatyczach przy ul. Ogrodowej 5. 2 Stan istniejący: 1) Budynek Inspektoratu ZUS w położony jest w Siemiatyczach ul. Ogrodowa 5; 2) Budynek Inspektoratu ZUS w Siemiatyczach został oddany do użytku w 1994 r.; 3) Powierzchnia netto budynku wynosi 935,5 m2, powierzchnia zabudowy 335,0 m2, kubatura 3 910,0 m3; 4) Budynek ma trzy kondygnacje, jest podpiwniczony. 3. Zakres robót do wykonania: 1) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych. Przedmiotowa usługa świadczona będzie w siedzibach Oddziałów (Odbiorców usług) oraz w podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych mieszczących się w następujących lokalizacjach: 1. ZUS Oddział w Chorzowie: • Chorzów ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego ...