Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
przetarg nieograniczony poniżej 5.186.000 EURO p.n.:„Adaptacja pomieszczeń biurowych na stanowiska informacji i dziennika podawczego w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6.” Zakres prac budowlanych obejmuje: włączenie dwóch pomieszczeń biurowych sąsiadujących z Salą Obsługi Klienta do powierzchni sali poprzez rozbiórkę ścian działowych i utworzenie przestrzeni dla lokalizacji dwóch kabin z zapleczem dla pracowników, rozbiórkę ścian działowych pomiędzy dwoma pomieszczeniami ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług gastronomicznych w zakresie: 1) przygotowywania oraz podawania posiłków uczestnikom szkoleń w lokalu Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27, 2) całodziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń, narad, spotkań roboczych oraz konferencji, organizowanych przez Centrum Szkolenia przy ZUS Oddział w Kielcach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz: 1) nr 1.1 do siwz - opis przedmiotu ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja sieci okablowania strukturalnego oraz remont tarasu i muru w Inspektoracie ZUS w Gnieźnie - 2 części: a) Część I - modernizacja sieci okablowania strukturalnego: Przedmiotem zamówienia jest wymiana okablowania strukturalnego sieci komputerowej wraz z dedykowaną instalacją zasilającą napięciem gwarantowanym i dedykowaną instalacją zasilania niegwarantowanego (ogólną). Zakres prac obejmuje wykonanie: - instalacji 398 punktów elektryczno-logicznych PEL, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa uniwersalnych etykiet samoprzylepnych, białych w arkuszach formatu A4 o wymiarach: 210 x 297 mm, w ilości 4.207.300 sztuk - do stosowania w drukarkach atramentowych, laserowych, kserokopiarkach i urządzeniach wielofunkcyjnych. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30192800-9 - etykiety samoprzylepne Wykonawca zobowiązany będzie w maksymalnym terminie 30 dni roboczych* od daty zawarcia umowy do dostarczenia przedmiotu zamówienia ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Modernizacja budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Tarnowie ul. Kościuszki 32, w skład którego wchodzą zadania: I.Zmiana funkcji pomieszczeń archiwum II.Dostosowanie instalacji p.poż. III.Remont okresowy garaży, przesunięcie ogrodzenia. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.10.00-6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących do Oddziałów ZUS w: I i II Poznaniu, Pile, Toruniu i Bydgoszczy w ilości i asortymencie: 1.Część nr 1 zamówienia - zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Evolis Primacy Duplex Expert: -folia monochromatyczna czarna - do legitymacji do drukarki Evolis Primacy Douplex Expert (R2F010NAA) - 502 szt., - zestaw czyszczący do Evolis Primacy Douplex Expert (ACL001) - 340 szt., - zaawansowany zestaw czyszczący do ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje: 1. roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, 2. roboty towarzyszące wymianie stolarki okiennej, 3. montaż stolarki okiennej z tworzyw sztucznych, 4. montaż ślusarki okiennej aluminiowej, 5. montaż drzwi stalowych i bram garażowych, 6. wykonanie zasilania elektrycznego do bram segmentowych, 7. ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do II Oddziału ZUS w Warszawie i Oddziału ZUS w Siedlcach: Część nr 1: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem mebli do II Oddziału ZUS w Warszawie i podległych jednostek terenowych. Część nr 2: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem i ustawieniem mebli gabinetowych do II Oddziału ZUS w Warszawie (Inspektorat ZUS Praga Północ). Część nr 3: - jednorazowa dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach mebli dla następujących Oddziałów ZUS: A. Oddziału ZUS w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz, B. Oddziału ZUS w Gdańsku, ul. Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk, C. Oddziału ZUS w Słupsku ul. Plac Zwycięstwa 8, 76-200 Słupsk, D. Oddziału ZUS w Toruniu, ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i odnowienie certyfikatów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla: I Oddziału , II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 Części: 2.1. Część nr 1: zakup 390 szt. certyfikatów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla: I Oddziału , II Oddziału i III Oddziału ZUS w Warszawie, 2.2. Część nr 2: odnowienie posiadanych 471 szt. certyfikatów do składania bezpiecznego ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa papieru kserograficznego w ryzach (1 ryza = 500 arkuszy) formatu A3 w ilości 10 992 sztuk ryz i formatu A4 w ilości 1 100 826 sztuk ryz, przeznaczonego do czarno-białych i kolorowych urządzeń kopiujących, drukujących oraz wielofunkcyjnych laserowych i atramentowych. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 30197644-2 Papier kserograficzny Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia dla systemu antywirusowego opartego na oprogramowaniu firmy Symantec będącego w użytkowaniu przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia oraz opieki serwisowej oprogramowania ORACLE (TUXEDO) posiadanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Dostawa mebli oraz zakup i montaż regałów jezdnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz zakup i montaż regałów jezdnych fabrycznie nowych w pierwszym gatunku. CPV: 39130000-2, 39134000-0, 39132100-7, 39112000-0, 39132500-1, 39131100-0 Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne Części (tzw. „oferty częściowe”). Przedmiot zamówienia składa się z 3 części: Część 1 - dostawa mebli biurowych dla I Oddziału ZUS w Łodzi. Część 2 - dostawa mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Tomaszowie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości (codziennie, okresowo, doraźnie) wewnątrz obiektów i na terenach zewnętrznych w Oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zielonej Górze oraz w podległych jednostkach organizacyjnych, tj.: - O/ZUS Zielona Góra, ul. Kupiecka 65; - O/ZUS Zielona Góra, ul. Wyspiańskiego 15b; - Inspektorat w Nowej Soli, ul. Kościuszki 29; - Inspektorat w Żarach, ul. Lotników 1A; - Inspektorat w Krośnie Odrzańskim, ul. Obrońców Stalingradu ...