Przejdź do treści
BIP - wersja graficzna | Główna strona BIP
Zwiększ czcionkę | Zmniejsz czcionkę

Biuletyn Informacji Publicznej ZUS » Strona główna

Zamówienia publiczne

Filtruj
Województwo:
Jednostka ZUS:
Tryb przetargu:
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest realizacja na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w: Warszawie I, Warszawie II, Warszawie III, Jaśle, Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Biłgoraju, Kielcach, Lublinie, Radomiu, Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy, Pile, Poznaniu I, Poznaniu II, Toruniu, Łodzi I, Łodzi II, Płocku, Tomaszowie Mazowieckim, Legnicy, Ostrowie Wielkopolskim, Wałbrzychu, Wrocławiu, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, Zielonej Górze, Bielsko-Białej, ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia w II Oddziale ZUS w Warszawie w oparciu o prowadzenie bufetu/ stołówki pracowniczej w siedzibie Inspektoratu ZUS Praga Północ w Warszawie przy ul. 11-go Listopada 15a. Wykonawca w dzierżawionym lokalu będzie prowadził działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie: 1. pełna obsługa Centrum Szkolenia w zakresie całodziennego wyżywienia grup szkoleniowych, 2. obsługa pracowników Inspektoratu. Planowana ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów, terenów zewnętrznych oraz utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Oddziałach ZUS: w Krakowie oraz w Jaśle. W zależności od częstotliwości i czasu realizacji, wyróżnia się sprzątanie: codzienne (wykonywane codziennie niezależnie od występujących potrzeb, zarówno w godzinach, jak i po godzinach funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej), okresowe (wykonywane w sezonie letnim albo sezonie zimowym, w uzgodnionych z Zamawiającym terminach), doraźne ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2016 r.: 1) benzyny bezołowiowej PB 95 oraz oleju napędowego (dalej łącznie: „Paliwo”) dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: „ZUS”), w planowanej ilości ogółem 2 130 800 litrów, w tym: a) 1 630 220 litrów oleju napędowego, b) 500 580 litrów etyliny PB 95, 2) materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do samochodów, w szczególności: płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic, olej silnikowy, kosmetyki ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonicznych w zakresie telefonii stacjonarnej w jednostkach organizacyjnych Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. 1)Część 1 - Świadczenie usług telefonicznych (linie analogowe) na rzecz Inspektoratu ZUS w Sulęcinie, ul. Witosa 21 i ul. Lipowa 16a i 16b oraz w Biura Terenowego ZUS w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2. 2)Część 2 - Świadczenie usług telefonicznych (linie analogowe) na rzecz Oddziału ZUS w Gorzowie Wlkp. ul. Sikorskiego 42. 3)Część 3 - Świadczenie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa łączy światłowodowych przez Odbiorców usługi tj.: Oddział w Chorzowie, Oddział w Częstochowie, Oddział w Opolu oraz Oddział w Zabrzu, dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany za pomocą dedykowanego światłowodu udostępnionego wyłącznie na użytek Odbiorców usługi – ma to być tzw. ‘ciemne włókno światłowodu’. Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia i właściwego podłączenia łączy do infrastruktury ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie napraw bieżących i konserwacji elementów wewnętrznych i zewnętrznych budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2. Zakres robót budowlanych obejmuje: 1)naprawa nawierzchni typu lastrykowych młotkowanych o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 – likwidacja uskoków i odspojeń w nawierzchni typu lastryko podjazdu dla niepełnosprawnych – 2 miejsca 2)naprawa pęknięć nawierzchni typu lastrykowych młotkowanych – 1,5m2 3)naprawa i uzupełnienie ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1959 szt. zbiorczych pojemników tekturowych, 37500 szt. wkładów do zbiorczych pojemników tekturowych, 11500 szt. pudeł archiwizacyjnych (bezkwasowych) o wymiarach wys. 350 x szer. 260 x dł. 110 mm oraz 3355 szt. pudeł archiwizacyjnych (bezkwasowych) o wymiarach wys. 320 x szer. 215 x dł. 50 mm. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 44613000-0 - Duże pojemniki 44617000-8 ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest Ochrona obiektów, mienia i osób Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych wraz z serwisem systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 36 ust. 2 pkt 1) upzp wg poniższego rozwiązania: 1) Część I - Oddział ZUS w Biłgoraju oraz podległe jednostki terenowe 2) Część II - Oddział ZUS w Rzeszowie oraz podległe jednostki terenowe 3. Przedmiot zamówienia w ramach ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż: - mebli biurowych oraz mebli do kącika do Inspektoratu ZUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Duboisa 1/5 (Sala Obsługi Klientów znajduje się na parterze); - mebli biurowych do archiwum (magazynu dokumentacji) w Inspektoracie ZUS w Ostrołęce, ul. dr Kuklińskiego 3 (pomieszczenia znajdują się w na niskim parterze). 2. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całości zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS do niżej wskazanych lokalizacji: Część 1). zasilacz UPS o mocy 3 kVA dla Biura Terenowego w Poddębicach – 1szt. Część 2). zasilacz UPS o mocy 20 kVA dla Inspektoratu w Busko-Zdroju – 1szt. Część 3). zasilacz UPS o mocy 120 kVA dla Oddziału w Chorzowie – 1szt. Część 4). zasilacz UPS o mocy 80 kVA dla Oddziału w Zabrzu – 1szt. Część 5). zasilacz UPS o mocy 30 kVA dla Oddziału ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Przedmiot zamówienia. 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego. Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza 18.”. 1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 1.3. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie koncepcji projektowej dotyczącej wentylacji mechanicznej dla budynku ZUS, Inspektorat w Legionowie, ul. Słowackiego 20. 1. Zakres prac (koncepcja techniczna systemu wentylacji): 1.1. wyznaczenie obliczeniowych zysków ciepła dla wszystkich pomieszczeń budynku wraz ze szczegółowym podziałem w zależności od źródła (nasłonecznienie, przenikanie, zyski od urządzeń, ludzi itd.); 1.2. wybór optymalnego technicznie i cenowo systemu wentylacji ze schładzaniem ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa 20 800 000 szt. kopert jedno i dwuokienkowych w formacie C6/5: 1) Koperty w formacie C6/5 jednookienkowe – 20 000 000 szt., okienko umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1A do wzoru umowy); 2) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe – 200 000 szt., okienka umieszczone zgodnie ze wzorem koperty (wg załączonego opisu koperty Załącznik nr 1B do wzoru umowy ); 3) Koperty w formacie C6/5 dwuokienkowe z zielonym ...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
1. Serwis macierzy HP, wirtualizatorów Falconstor, serwerów HP Blade. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej dla sprzętu oraz dla oprogramowania, o których mowa w Załączniku nr 5 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 72514300-4 Usługi w zakresie konserwacji systemów komputerowych 72267000-4 Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.